*** Bu sayfada hesaplanan tüm veriler tahmini yaklaşık sonuçlardır. Gerçek maliyetler, sisteme üye olunarak pdf dosyasının yüklendiği durumda hesaplanabilmektedir.

Hakediş Hesapla
Ebat
Ebat Seçimi
İç
İç Kağıt
İç Baskı Renk
Kapak
Kapak Kağıdı
Selefon
Cilt
Kapak Baskı

* Liste fiyatı yayınınızın üzeri fiyat olarak gösterilen listeleme fiyatıdır. Çevrimiçi satış kanallarında genelde bu fiyat üzerinden iskonto uygulanarak satış yapılmaktadır. KDD yayınevlerine liste fiyatı tavsiye etmektedir. Yayınevleri listesi fiyatını arttırabilir. Ancak dağıtım iskontosu uygulanması durumunda tarafların zarar etmemesi için minimum fiyat limiti uygulanmaktadır.

** Tahmini Hak Ediş kitabınız kitapyurdu.com’da satış fiyatı ve maliyetiyle doğrudan alakalıdır. Liste fiyatında optimum fiyatlama ve satış iskontonuzun düşmemesi için yayınlarınızın piyasa iskontosu konusunda tutarlı bir politika uygulamanız hak edişlerinizi etkileyecektir. KDD yayınızın satış fiyatı ve maliyetini baz alan bir hesap ile tahmini hak edişinizi belirlemektedir. Ancak kesin meblağ yayınızın satışı gerçekleştiğinde ortaya çıkabilecektir.